Daniel Genis

Den und­skyl­den­de ban­dit

In­ter­view. Da den her­o­i­naf­ha­en­gi­ge ame­ri­ka­ner Da­ni­el Ge­nis 25 år gam­mel hav­ne­de ti år bag trem­mer som føl­ge af en ra­ek­ke udu­e­li­ge rø­ve­ri­er, b »Det tog mig et kvar­ter at op­da­ge, at jeg vil­le va­e­re et ud­skud, li­ge­gyl­digt hvad jeg gjor­de. Ikke tro­va­er­dig, ikke po­pu­la­er, ikke en af dren­ge­ne.«

© PressReader. All rights reserved.