A dënohem nëse shkoj me një prostitutë në Shqipëri?

Gazeta Paloma - - Intervistë -

personin që jep shpërblim për përfitim personal të prostitucionit. Të këshilloj që të mos shkosh me prostituta këtu në Shqipëri pasi, duke qenë një gjë e palejuar nga ligji, nuk ka as një institucion që i kontrollon prostitutat nga ana shëndetësore, duke të bërë ty, si klient, të prekshëm ndaj sëmundjeve të ndryshme.

A mund të hyjë në Shqipëri një i huaj pa

- Përshëndetje zonjë! Më vjen mirë që do të ktheheni në Shqipëri për të kaluar pushimet e verës. Bashkëshorti juaj italian nuk ka nevojë për një pasaportë që të hyjë në kufirin shqiptar. Kjo gjë parashikohet në VKM 513, datë 13.06.2013, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”. Në aneksin e tretë të këtij vendimi thuhet se shtetasit italianë mund të hyjnë në Shqipëri pa viza, me pasaportë ose me kartë identiteti. Për këtë arsye, nuk do të ketë asnjë problem për ju dhe bashkëshortin në kufi.

A mund ta

- Ju uroj gjithashtu shëndet i nderuar! Si fillim, përpara se të bëni veprime në gjykatë, ju këshilloj të shikoni edhe një herë dokumentet ku keni firmosur. Ju thoni për një kontratë, pra keni lidhur vetëm një marrëveshje me ndërtuesin. Ju jeni në fazën fillestare ku keni rënë dakord vetëm parimisht për ndërtimin që do të bëhet dhe përqindjen që ju takon. Duke qenë se jeni në fazën e parë, ju duhet të kuptoni se plani i ndërtimit mund të mos jetë miratuar akoma nga bashkia e zonës ku keni tokën. Në momentin që do të miratohet plani i pallatit, ju do të bëni një tjetër kontratë me ndërtuesin ku ai do t’ju ofrojë planin dhe ju do të zgjidhni në përputhje me përqindjen që ju takon. Në fazën ku jeni ju, ndërtuesi nuk mund të lidhë një kontratë ku t’ju premtojë apartamente e dyqane pasi plani i pallatit mund të mos miratohet ose mund të ndryshohet. Për këtë arsye, në momentin kur fillon puna, ju do të lidhni kontratën e dytë.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.