Fillon shpërndarja e teksteve për 9- vjeçaret

Kategoritë e nxënësve që përfitojnë falas, edhe familjet me mbi 3 fëmijë Çmime të papërballueshme për familjet shqiptare

Gazeta Shqiptare - - CEREMONIA -

Çmimet e teksteve shkollore këtë vit variojnë, nga 1839 lekë për klasat e para, në 3719 lekë të reja për klasat e 9- ta. Por pavarësisht këtij fakti, për shumë prej familjeve shqiptare janë të papërballueshme krahasuar me standardin e jetesës. Të gjithë ata nxënës që vijnë nga komuniteti egjiptian apo rom, viktimat e trafikimit, nxënës në institucionet e paraburgimit dhe vuajtjes së dënimit, ata që vijnë nga familje me ndihmë sociale dhe familjet me më shumë se tre fëmijë mund t'i përfitojnë falas tekstet mësimore.

Nxënësit në radhë duke blerë librat e shkollës

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.