TVSH te biznesi i vogël mund të sjellë rritje çmimesh

Debatet e fyerjet pa mikrofon mes deputetëve

Gazeta Shqiptare - - FAQE 1 - Nga ZIJA LIKA

Hyrja

në skemën e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar ( TVSH- së) të biznesit të vogël me xhiro vjetore deri në 5 milionë lekë të reja duke fi lluar nga data 01.01.2018 ...

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.