Fjalëkryqi ( 2)

Gazeta Shqiptare - - SHKRIMTARET NE DIKTATURE -

HORIZONTAL 1. Një kambist i dikurshëm. 5. Bie me rrebesh. 8. Një pjesë e parlamentit. 9. Ridimensionuar pjesërisht. 12. Fillojnë daljen. 13. U kompozua nga Mascagni. 14. Mund të jetë një mbrëmje letrare. 18. Gjyma e sasisë. 19. Një mund të jetë shtypi. 21. Fillojnë themelet. 22. Bëhen edhe dukepredikuar 23. Mund të jenë edhe nafte të tilla. 24. Mbetet në fund. 25. Fillojnë matjet. 26. Një mund të jetë drite. 28. Janë ata që na takojnë. 30. Mbyllet me dorezë. 31. Eshtë perime. 32. Ngrysen në mbrëmje 35. Inicialet e Triolet

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.