Fjalëkryqi ( 2)

Gazeta Shqiptare - - • “HARRON” POLITIKËN: SHQIPTARËT QË NA BËNË • AMBA -

HORIZONTAL 1. Fillojnën panikun. 3. Gibson aktor. 5. Në mes të cogito dhe sum e thën nga Descartes. 9. Mund të jetë trofe. 11. Janë vendet si Katari 14. Maureen që qe aktore. 16. Janë kundërmuese. 17. Mund të fitojnë etapa. 20. Ushtojnë nga "ola". 22. Një thirrje 26. Janë ministritë. 27. Një rrugë në Paris. 28. Markë cigareje. 29. Eshtë nginjja. 32. Ricciarelli soprano. 33. Fillojnë sefte. 34. Ente Ekonomike Sarandë. 35. Mbyllin një ditar.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.