Gjermani- Jugosllavi, ata që qëndruan një jetë

Gazeta Shqiptare - - FAQE 1 - Nga MARINA MARTINOVIC

Para

pikërisht 50 vjetësh, më 12 tetor 1968 Republika Federale Gjermane nënshkroi Marrëveshjen për Tërheqjen e Fuqisë Punëtore me Jugosllavinë ...

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.