Fjalëkryqi ( 2)

Gazeta Shqiptare - - EMIGRANTËT NË GREQI -

HORIZONTAL 1. Satelit i Uranit. 6. Eshtë edhe ai i Pallës. 11. Tiran pa kufij 12. Në krye të armatës. 13. Një Ibrahim violinist. 14. Qendër ditore. 15. Mund të jenë fotografikë. 17. Inicialet e Einstein. 18. Një mbishkrim në kryq. 20. Janë si vite. 21. Thurman aktore. 22. Të parat në irritim. 23. I preu Seneka. 25. Fillojnë ilustrimet 26. Isaac Asimov. 27. Një Vladimir kompozitor. 28. Janë në modë. 30. Janë zyrat... qeveritare 32. Me të nxjerrin trarë. 35. Një shkop, thupër.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.