Fjalëkryqi ( 2)

Gazeta Shqiptare - - MEA CULP A -

HORIZONTAL 1. Atkinson, alias Mister Bean. 5. Ishte dyqanxhi i dikurshëm. 10. Ferrara regjisor. 12. Kalohet në gjumë. 14. Të parat në sondazh. 15. Eshtë nofka. 16. Një treshe në skenë. 19. Nuk i tregohen babait. 21. Gjysmë tatimi. 23. Berenger aktor. 24. Në mes të një forme. 25. Bëjnë stil të lirë 28. Fillojnë nazet 29. Kalimi në kufij. 30. Një tragjedi... e Dreiser. 33. Grier aktore. 34. Dashi kur mungon ai 36. Eshtë zanore në filma 38. Kufizohet në kufij 39. Ente Civile Europiane.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.