Diola Malasi, psikologe

Intervista - - ANKETA -

Të arsimosh një fëmijë do të thotë ta rritësh akademikisht. Sigurisht që në shkollë merr edhe edukim mbi moralin, vlerat edhe mbi fenë. Besimi është virtyt dhe vlerë e çdo individi, mjafton të thyejmë shtyllat e paragjykimit. Arsimi fetar është një zgjedhje dhe jo zgjidhje përsa i takon fushës së arsimit. praktike në jetë. Feja është voluminoze dhe veç sa do t’i hutojë fëmijët, pasi është proces i ndërlikuar që përfshin: reflektimin, ndjenjën dhe parime që ata nuk kanë pse i përjetojnë që tani. Unë e shoh shqetësuese...

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.