5. 6. 7.

Intervista - - TEST -

a. Ajo e klavikulës a. E vërtetë

Sa kocka në trupin tonë nuk janë të lidhura me të tjerat? a. Asnjë b. Një c. Katër Duhanpirja është e keqe për kockat: b. Gënjeshtër sonë përbëhet nga kockat? a. 5% b. 10% c. 14%

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.