11.

Intervista - - TEST -

Sa peshë mund të mbajë një kockë me trashësinë e një kutije shkrepëseje: a. 1 ton b. 5 tonë c. 9 tonë

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.