Vertikalisht

Intervista - - ARGËTIM -

1. Guximtar, ose. 2. Supë pa zë. 3. Është ai në fyt. 4. Perëndia për një fe. 5. Pjisje që futet në kompjuter. 6. Notë muzikore. 7. Strateg i marksizmit. 9. Gjysmë Austri. 11. Lloj shfaqjeje varieteje. 13. Poet i njohur anglez. 15. Këngëtare maqedonase. 17. Rrymë muzikore. 19. Fillon seminari. 20. Fillon plani. 21. Shtet afrikanolindor. 22. Këngëtare lirike greke. 24. Mish ose. 26. Janë ato muzikore. 28. Duhet për t’u futur në email. 29. Emër djali. 31. Mbetet nga zjarri. 32. Përemër pronor.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.