Topat

Intervista - - ARGËTIM -

Dy topa po bëjnë një shëtitje, kur topi i parë i thotë me alarm të dytit:

- Kujdes nga shka... shka... shka... shka... shkallaaaaa!

- Cila shka... shka... shka... shka... shkallëëëë?

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.