11. Përgjigjja e saktë është d-ja.

Intervista - - TEST -

Ata që pinë shumë me raste, pra, gratë që pinë 4 ose më shumë pije gjatë një nate, ose burrat që pinë më shumë se 5, konsumojnë më shumë se gjysmën e alkoolit që pihet në SHBA. Këto të pira zënë 90% të sasisë së përgjithshme të alkoolit të konsumuar te të rinjtë nën 21 vjeç. Pirjet shumë me raste janë të lidhura me shumë probleme shëndetsore, që nga presioni i lartë i gjakut dhe infarktet e zemrës, e deri te SST-të dhe shtatzanitë e padëshiruara. Është vënë re se pasoja të tjera janë plagosjet, dhuna dhe vetëvrasja.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.