LLOTARIA AMERIKANE

Intervistë ekskluzive me Benjamin Hesprich, konsull, dhe Lorenc Mansaku, specialist vizash, në Ambasadën Amerikane

Intervista - - FAQE 1 -

-Këtë javë ër atë që në popull quhet “Lotaria amerikane”. Së pari, çfarë është lotaria amerikane?

-Po, këtë javë, pikërisht në datë ë martë - trimet për Lotarinë DV-2018. Ato do të vazhdojnë deri më datë 7 Nëntor 2016, ora 18:00. Ajo që quhet me gjuhën popullore “Lotaria amerikane”, është një program vjetor vizash emigruese për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i autorizuar nga Kongresi dhe i administruar nga Departamenti i Shtetit. P ë tilla, që do u jepen atyre që kanë dëshirë të jetojnë e punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. -Cilat vende kanë prioritet? -Asnjë shtet nuk ka prioritet në sasinë e vizave që merren. Të gjitha janë të barabarta, janë vende që historikisht kanë një shkallë të ulët emigrimi në Shtetet e Bashkuara. Në këto vende hyn edhe Shqipëria. Vizat e lotarisë shpërndahen ndërmjet gjashtë rajoneve - çant shumë se 7% të lotarive të disponueshme për çdo vit.

- Çfarë kërkesash duhet të plotësojnë të përzgjedhurit?

- Të përzgjedhurit duhet të plotësojnë një nga kriteret : ose arsimin e mesëm, ose përvojën e punës.

- A mund të ndalemi pak këtu? Cilat janë kërkesat për arsimimin?

- Ligji dhe rregullat e emigracionit të Shteteve të Bashkuara kërkojnë që çdo aplikant duhet të ketë të paktën një arsim të shkollës së mesme, apo ekuivalentin « përfundim me sukses i 12 viteve edukim të plotë zyrtar 9-vjeçar dhe i mesëm », që është njësoj me përfundimin me sukses të një kursi mesëm në Shtetet e Bashkuara, ose përfundimin e suksesshëm në një vend tjetër të një kursi arsimi - ren dhe të mesmen të një shkolle në arsimin e mesëm në

Shtetet e Bashkuara. Vetëm kurset zyrtare të studimit e përmbushin këtë kërkesë. Edhe shkolla e mesme profesionale mund t’ju ë për programin e lotarisë. Ju mund të krahasoni lëndët që keni studiuar me ato të një shkolle në në shtet në SHBA për të parë nëse kurrikula e arsimit tuaj është e krahasueshme me atë në SHBA. Prova të dokumentuara të edukimit duhet t’i prezantohen zyrtarit konsullor në kohën e intervistës për vizë.

Shkolla e mesme me korrespondencë apo me kohë të pjesshme nuk janë të pranueshme. Nëse nuk përmbushen kërkesat për edukim ose për përvojë pune, në ditën e intervistës për vizë aplikantit nuk do i lëshohet dot një vizë. -Po për përvojën e punës? -Sipas ligjit amerikan, për aplikuesin kërkohen dy vjet p rvojë pune brenda pes viteve të kaluara në një punësim që kërkon të paktën 2 vjet trajnim ose eksperiencë për ta ushtruar. Për të përcaktuar këtë, do të përdoret baza e të dhënave të Departamentit Amerikan të Punës që mund ta gjeni online. Mos aplikoni për Programin e Lotarisë në qoftë se ju nuk mund të plotësoni një nga dy kërkesat e mësipërme.

- ëtë program ?

- Për të përcaktuar të drejtën ligjore bazuar në përvojën e punës, do të përdoren përku të dhënave të Departamentit të Punës, në faqen e internetit: http:// www.onetonline.org. Vetëm disa së.

bazën e të dhënave të Departamentit të Punës ?

- tronike http://www.onetonline. org

- jidh “Familja e Profesioneve” nga

Profesioneve”, kryeni zgjedhjen tuaj, dhe shtypni “Vazhdo”;

-

- - fesionale (SVP).

- - që

-Kush ka më shumë shanse

-Çdokush që aplikon për lotarinë ka shanse të barabarta për t’u përzgjedhur. Përzgjedhja bëhet në mënyrë krejtësisht të rastësishme.

-Eshtë vërtetë rastësi përzgjedhja? Në Shqipëri thuhet se përzgjidhen më shumë korçarët, të tjerë thonë se zgjidhen ata që kanë foto më të bukura etj etj

-Zgjedhja është 100 për qind e rastësishme dhe bëhet nga nj kompjuter n Qendr n Konsullore Kentucky. Ky kompjuter përzgjedh rastësisht aplikantët për vizën e lotarisë. Por ka një mënyrë për t’i shtuar shanset vetes: Mos bëni asnjë gabim në mbushjen e formularit që edhe sivjet bëhet në mënyrë elektronike, shmangni gabimet në regjistrim, të cilat mund t’ju penalizojnë më vonë.

-Ka rëndësi koha se kur e bën, domethënë sa më shpejt, aq më mirë ?

-Jo, nuk ka asnjë rëndësi. Mirë është që të mos prisni deri në javën e fundit të periudhës së regjistrimit, pasi kërkesat e shumta mund të shkaktojnë mbingarkes mund të keni vështirësi në plotësim. Kërkesat e tepërta n dit n e fundit t periudhës së regjistrimit mund të ngadalësojnë sistemin. Asnjë aplikim nuk do të pranohet pas mesditës e hënë, 7 nëntor 2016, pra, nëse shkelni afatet jeni

-Po me letër nuk mund të bëhet?

-Jo, aplikimet me letër nuk pranohen.

- A mund të shkarkohet dhe ruhet formularin elektronik ë plotësohet më pas?

- Jo, ju nuk do të jeni në gjendje që të ruani formularin e plotësuar në një program tjetër dhe ta dorëzoni atë më vonë. Formulari i regjistrimit për lotarin E-DV është formular vetëm për internet. Ju duhet të plotësoni informacionin dhe ta dorëzoni ndërkohë që jeni online. Ju do të keni gjashtëd me shkarkimin dhe plotësimin e formularit, deri në përfundimin dhe regjistrimin në adresën e internetit të E-DV-së. Nëse më shumë se gjashtëdhjetë minuta kalojnë dhe ju nuk e keni përfunduar dhe regjistruar formularin tuaj në mënyrë elektronike, informacioni i dhënë deri n at moment do t fshihet. Sistemi fshin të gjitha regjistrimet e pjesshme që më vonë të mos përcaktohet aksidentalisht si dublikatë apo formular.

Lexoni deri në fund udhëzimet formularit, që të dini saktësisht çfarë informacioni do t’ju nevojitet.

-Mos ka më shumë shanse një person që të bëjë më shumë se një aplikim?

-Jo, ligji lejon vetëm një regjistrim për çdo person gjatë periudhës së regjistrimit. Departamenti i Shtetit përdor teknolo dijeni të regjistrimeve të shumë më shumë se një herë gjatë një periudhe regjistrimi do të skuali

-Cila është faqja zyrtare e plotësimit?

- Eshtë faqja zyrtare e Programit të Lotarisë DV-2018: www. dvlottery.state.gov. Aty gjendet Formulari Elektronik i Regjistrimit për Vizën e Shumëllojshmërisë (E-DV Entry Form ose ditur se vetëm faqet e internetit që përfundojnë me prapashtesën «.gov» janë faqet zyrtare të internetit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Shumë faqet e internetit të tjera (p.sh., me prapashtesat «.com» «.org,» ose «.net») mund të sigurojnë informacione në lidhje me emigracionin dhe shërbimet e vizave, por Departamenti i Shtetit nuk i vërteton, nuk i rekomandon, as sponsorizon informacionin ose materialin në këto faqet e tjera të internetit.

Bëni kujdes të plotësoni çdo pjesë të formularit, pasi regjistrimet e papërfunduara nuk do të pranohen.

Së pari nxirrni një dixhitale të kohëve të fundit, me përmasa 600x600 piksel. Hiqini syzet kur të dilni në Mbani mend: nëse përdorni foto ë që përdorët vitin e kaluar, apo nëse pë syze, ju do të -Si plotësohet formulari ? -Hyni tek www.dvlottery. state.gov dhe plotësoni emrin, mbiemrin, middle name lëreni bosh (klikoni mbi butonin e vogël N/A), plotësoni ditëlindjen, gjininë, qytetin e lindjes, shtetin e lindjes, tek Country of Eligibility mos plotësoni asgjë, pasi Shqipëria është shtet që kua shtëpisë, adresën e emailit, numrin e telefonit, nivelin më të lartë të arsimit që keni deri në këtë moment, gjendja civile dhe numri i fëmijëve. Më pas, nëse jeni i/e martuar formulari do të gjenerojë fushat për bashkëshortin/en, si dhe për fëmijët. - Po pas regjistrimit ? - Pasi të keni dor zuar elektronikisht regjistrimin e plotë, juve - mi, e cila përmban emrin tuaj dhe Printojeni këtë faqe dhe ruajeni. Nëse juve nuk ju shfaq numri i

(Vazhdon javen e ardhshme)

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.