Ja, gabimet që duhet të shmangni në Llotarinë Amerikane!

Intervista - - AKTUALITET -

(Vazhdon nga java e kaluar) - Po pas regjistrimit ? - Pasi të keni dor zuar elektronikisht regjistrimin e plotë, juve do ju shfaqet ne kompjuter një faqe - mimit. Printojeni këtë faqe dhe ruajeni. Nëse juve nuk ju shfaq juaj nuk është pranuar nga sistemi dhe ju duhet të dorëzoni një regjistrim të ri. Sapo të keni marrë më regjistrim tjetër në emrin tuaj. mirë. -Po pastaj, çfarë duhet bërë? data 2 maj 2017, të gjithë aplikantët e DV-2018 duhet të shkojnë tek Kontrolli i Statusit të t Regjistruarve n www.dvlottery.state. gov/esc duke përdorur numrin unik - trimi për DV-2018 i aplikimit të tyre në internet, për të gjetur nëse aplikimi i tyre është përzgjedhur në programin e DV. Kontrolli i Statusit të t Regjistruarve do të jetë në dispozicion në faqen e internetit të E-DV www.dvlottery.state.gov më 30 shtator 2018. Prandaj, rua paktën deri më 30 shtator.

Kontrolli i Statusit të t Regjistruarve është mënyra e vetme që do t’ju njoftojë juve për përzgjedhjen, do t’ju ofrojë udhëzime të mëtejshme sesi të vazhdoni aplikimin, t’ju njoftojë për datën dhe orën e takimit të intervistës për vizë. Faqja e vetme e internetit e autorizuar nga Departamenti i Shtetit për regjistrimin e Vizës së Shumëllojshmërisë dhe për të Kontrolluar Statusin e t Regjistruarve (Entrant Status Check) është www.dvlottery.state.gov.

Nëse aplikimi juaj është përzgjedhur, ju do të drejtoheni tek udhëzime të mëtejshme, përfshirë informacione për pagesat lidhur me procedurat e emigracionit për në Shtetet e Bashkuara. Kontrolli i Statusit të t Regjistruarve do të jetë mjeti i vetëm me të cilin të përzgjedhurit do të njoftohen për përzgjedhjen e tyre për DV-2018. Departamenti i Shtetit nuk do të dërgojë letra njoftimi ose të njoftojë të përzgjedhurit me email. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe konsullatat, gjithashtu, nuk do të publikojnë lista për të përzgjedhurit. Individët të cilët nuk janë të përzgjedhur gjithashtu do të njoftohen vetëm përmes Kontrollit të Statusit të Regjistrimit. Ju jeni të inkurajuar fuqimisht të hyni vetë - gjistruarve dhe të mos mbështeteni tek dikush tjetër për të kontrolluar dhe për t’ju informuar. - Dhe, nëse jeni përzgjedhur? - Nëse jeni përzgjedhur, urime ! Por, - het të përmbushni të gjitha kërke

Ju duhet të plotësoni formularin DS-260 menjëherë sapo të keni mësuar që jeni përzgjedhur. Plotësimi në kohën e duhur i formularit DS260 do ju mundësojë caktimin kë kohë dhe pa vonesë të datës suaj të intervistës për vizë. Të gjitha shqyrtimet e aplikimeve dhe lëshimi i vizave DV të aplikantëve të përzgjedhur që kanë plotësuar kërkesat e duhura edhe për anëtarët e familjes së tyre duhet të përfundojnë deri më 30 shtator 2018. Në asnjë rrethanë mund të lëshohen apo të autorizohen pas kësaj date, dhe as anë mund t’i bashkohen aplikantit kryesor në Shtetet e Bashkuara pas kësaj date.

-Edhe këtë është falas?

-Po regjistrimi për në programin e Lotarisë është falas. Nuk keni pse lidheni me asnje zyrë avokatie etj. ose të paguani për këtë. Mjafton të lexoni udhëzimet e dhëna në faqen e internetit të Ambasadës. E mira është që formularin e regjistrimit ta plotësoni vetë, pa ndihmën e një “këshilluesi për viza”,“agjenti vit regjistrimi të vizave” ose personave të tjerë që ju ofrojnë ndihmë. Nëse është dikush tjetër që ju ndihmon, duhet të jeni të pranishëm në momentin e përgatitjes së regjistrimit, në mënyrë që t’u përgjigjeni të gjitha jeni të kujdesshëm në rastin kur dikush ofrohet të ruajë faqen tuaj keni akses tek posta elektronike që keni vendosur tek regjistrimi juaj në E-DV, pasi me anën e saj do të bëhet komunikimi i mëvomshëm.

Ju mund të merrni email nga faqet interneti që përpiqen t’ju mashtrojnë t’u dërgoni para apo informacionin tuaj personal. Mund t’ju kërkohet që të paguani për formularët dhe informacionet në lidhje me procedurat e emigracionit, të cilat janë të gjitha në dispozicion falas në faqen e internetit të Departamentit të Shtetit ose përmes Ambasadës Amerikane apo faqet e internetit të Konsullatës. Përveç kësaj, organizatat apo faqet e internetit mund të përpiqen të vjedhin paratë tuaja duke ju ngarkuar pagesa për shërbime të lidhura me lotarinë. Nëse ju i dërgoni të holla ndokujt prej këtyre mashtrimeve, mund të ketë të ngjarë që ju kurrë nuk të mund të merrni mbrapsht paratë tuaja. Gjithashtu, mos dërgoni informacion personal në këto faqe interneti, pasi mund të përdoret për mashtrim ose vjedhje të identitetit. Këto emaile mashtruese mund të vijnë nga njerëz që pretendojnë se kanë lidhje me Qendrën Konsullore Kentucky, apo me Departamentin e Shtetit. Mbani mend që Departamenit i Shtetit të SHBA-së nuk ka dërguar asnjëherë emaile për të njoftuar aplikantët që ata janë përzgjedhur dhe që nuk ka në plan të përdorë emailin për këtë qëllim për programin DV-2018. Departamenti i Shetit nuk do ju kërkojë juve të dërgoni para me postë, apo me shërbime si Western Union. -Pra, gjithshka është falas? - Nuk ka asnjë tarifë për t’u regjistruar elektronikisht për lotarinë. Sidoqoftë, nëse ju jeni përzgjedhur, duhet të paguani të gjitha tarifat për vizë të kërkuara në kohën e aplikimit për vizë si dhe intervistë drejtpërdrejt tek arkëtari konsullor në Ambasadën e Shteteve te Bashkuara apo Konsullatë. Nëse ju jeni një i përzgjedhur që ndodheni tashmë në SHBA, dhe aplikoni pranë USCIS për të rregulluar statusin, ju do t’i paguani të gjitha tarifat e kërkuara direkt pranë USCIS. Nëse jeni përzgjedhur, ju do t’i merrni detajet mbi tarifat e kërkuara të aplikimit për vizë emigrimi të DV-së bashkë me udh zimet e dhëna nëpërmjet faqes së internetit të E-DV-së në www. dvlottery.state.gov. Tarifat e vizave - vizë, ashtu siç Në rast se zyrtari konsullor vendos se ju nuk i përmbushni të gjitha kërkesat për vizë ose se ju nuk jeni i pranueshëm për Viz n e Shumëllojshmërisë, sipas ligjit të Shteteve të Bashkuara të lëshoj vizë dhe do t’ju mbahen tarifat e paguara.

- Çfarë duhet patur kujdes gjatë plotësimit?

- Kryesorja është që informacioni që jepet nga aplikuesi të jetë i saktë dhe jo i gënjeshtërt. Kujdes atje ku kërkohet të shkruhet: Emri – mbiemri - emrin i mesit. Vëreni ekzaktësisht siç shkruhet në pasaportë. Mos vendosni emrin e babait si em r mesi, por zgjidhni opsionin N/A.

Te “shteti i lindjes”, përdorni emrin me të cilin njihet aktualisht shteti ku keni lindur, ndërsa “ven e Lotarisë” mos iu përgjigjni, pasi Shqipëria është në listen e shteteve - gramin e Lotarisë nuk lidhet me vendin ku jetoni.

Vendosni numrin e telefonit dhe adresën e E-mailit. Duhet të vini një adresë poste elektronike në të Nëse aplikimi juaj përzgjidhet dhe ju i përgjigjeni njoftimit të përzgjedhjes tuaj nëpërmjet Kontrollit të merrni e-maile të tjera komunikuese nga Departamenti i Shtetit duke ju njoftuar mbi detaje në lidhje me intervistës për vizën emigruese. Departamenti i Shtetit kur duke ju thënë se ju jeni përzgjedhur për programin e DV-s .

-Thuhet se shumë rëndësi ka

-Po, kjo është e vërtetë. Ka rëndësi që ajo të jetë cilësore dhe sipas rregullave që mund t’i gjeni në faqen zyrtare të lotarisë ose Ambasadës Amerikane. Ka rëndësi që ë jetë e re, aktuale, dhe pa syze. Nëse përdorni atë të vitit të kaluar, jeni automatikisht i skuali ë jetë dixhitale, ose e skanuar me një skaner dixhital. Ajo mund të testohet nëse i përmbush parametrat e kërkuar nëpërmjet lidhjes së vlerësimit të E-DV, e cila ofron këshilla teknike shtesë rreth përbërjes s fotogra pranueshme dhe të papranueshme.

Në ëndësi edhe i etj. Personi që fotografohet duhet të jetë me fytyrë drejt aparatit. Personi që do të fotografohet duhet të jetë përpara një sfondi të bardhë e në fokus dhe personi nuk duhet të përmbajë sende dekorative, syze apo sende që zvogëlojnë sipërfaqen e fytyrës. Nuk lejohet mbulimi i kokës me kapele apo diçka tjetër. Nëse nuk zbatoni këto aplikanti ka vendosur shami apo kapele për shkak të besimit fetar; (Vazhdon ne faqen 24)

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.