Intervista

Intervista - - SOCIALE -

Nr.40/1177, datë 15 .10.2016 Botues: Artan Kristo (artankristo@intervista.al) Kryeredaktore: Fabjola KUBURI (fa_bj_ola@live.com) Marketing: Adrian RAKIPI (marketing@intervista.al) Adresa: Rruga e Dibrës, 133, Tiranë E-mail: redaksia@intervista.al Webpage: www.intervista.al Facebook: www.facebook.com/ GazetaIntervista/ Çmimi: 50 lekë. Jashtë Shqipërie: 1,5 Euro Blerje online: 0.99 Euro në: http://www. pressreader.com/albania/ intervista

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.