Bebet pa nëna

Intervista - - SHËNDET -

zbulojnë si të bëjnë embrione nga qelizat e lëkurës, në vend të qelizës vezë, duke nxjerrë jashtë loje gratë!

Është e mundur të përdoren vezët për të krijuar embrione të papllenuar, por këto embrione, të quajtura parthenogjenote, gjithmonë vdisnin kanë gjetur një mënyrë për të injektuar në to spermatozoide, duke bërë të lindin bebe (minjsh).

natyrën në një eksperiment që një ditë mund t’u bëjë të mundur burrave të bëjnë fëmijë edhe pa praninë e një gruaje. Studimi tregon se spermatozoidet dhe qelizat e lëkurës (ose ndonjë lloj tjetër qelize, jo ajo vezë) mund të jenë ajo që nevojitet për të pranuan se skenari i burrave që kon dhe fantazist”, por përsëri i mundshëm në parim. Nëse injektimi i spermatozoideve në një embrion parthenogjenot gjitari mund të prodhojë bebe, teorikisht duhet të jetë e mundur të arrihet i njëjti rezultat duke përdorur qeliza mitotike që nuk vijnë nga vezët. Kjo, sepse parthenogjenotet kanë shumë gjëra të përbashkëta me qelizat e lëkurës, që të joseksuale të ndarjes së qelizave, të njohur si mitozë. Duke përdorur - huan bebe minjsh të shëndetshëm, duke anashkaluar proçesin normal të pllenimit të një qelize vezë me spermatozoide. Gjithsej lindën 30 bebe minj, me një përqindje suksesi prej 24%. U zbulua se embrionet kishin pësuar një “rimodelim të dukshëm të kromatinës”, që do të thotë se proteina që mbart ADN-në e tyre kishte ndryshuar. Doktor Toni Perri, që dre dogmën se vetëm një qelizë vezë e pllenuar me një spermatozoid mund të krijojë një bebe gjitar”.

Si mund të përdoret ky zbulim?

Rezultatet e jashtëzakonshme krijojnë mundësinë (e diskutueshme nga ana etike)

e bërjes së fëmijëve pa praninë e gruas. Burrat gei, për shembull, mund të bëjnë fëmijë me njëri-tjetrin, bile një burrë mund të pllenojë qelizat e tij, për të prodhuar fëmijë që përmbajnë një përzierje genesh të trashëguara prej tij dhe prindërve të tij.

Gjithashtu ( më realiste), kjo teknikë mund t’ju lejojë grave që kanë probleme me pjellorinë (për etj), të bëjnë fëmijët e tyre. Ndërkohë që vezët mund të ngrihen para tera pllenohen me metodën e pllenimit - dur kur gruaja nuk prodhon më fare vezë.

- rur spermatozoide dhe qeliza të tjera mund të ndihmojë në ruajtjen e spe për të marrë vezë.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.