Horoskopi-2017 sipas shenjave Dashi

Intervista - - HOROSKOPI -

Urani dhe Jupteri nuk do t’jua lehtë sojnë punë n. Kë shtu mund të keni mosmarrë veshje, ose tensione në punë , ose në familje. Pë r disa mbase ë shtë koha pë r të hequr dorë nga disa zakone dhe pë r të hapur horizonte të reja. Pra, në se keni dë shirë pë r risi, do të jetë viti ideal.

Gjatë vitit vitit 2017 ju do të keni rast të bë ni një bi do t’i japin fund një historie në favor të një tjetre.

Ai do të jetë prilli, gjatë të - nale. Gjithashtu edhe maji, pë r të marrë vendime, pë r t’u orientuar dhe pë r të bë rë hapa pë rpara.

Ju do të keni etje pë r njohje të reja, lidhje të reja, pra pë r larmi. Kë shtu i largoheni zakoneve dhe monotonisë . Gjatë 2017-ë s do të bë ni takime interesante dhe të lidhni miqë si të forta.

Në se jeni në ç ift, gjatë vitit 2017 do t’i bë ni vetes pyetje pë r lidhjen tuaj. Në se gjatë 2016-ë s keni pasur grindje dhe jeni larguar, kë të vit do të merrni një vendim dhe mund të ndaheni. Në se gjithç ka shkon mirë në jetë n tuaj, do të keni thjesht dë shirë të ndryshoni më nyrë n tuaj të jetesë s dhe do të jeni të hapur ndaj ndryshimeve. Disa do të kenë rast ta bë jnë jetë n e tyre më pikante dhe t’i japin një shtysë lidhjes së tyre. Në se jeni beqarë , ë -

Që në janar do të pë rpiqeni të pë rmirë soni kuadrin tuaj të jetë s. Pë r disa do të jetë një vit pozitiv, duhet të bë jnë kujdes ndaj disa veprimeve administrative, apo juridike.

pë r të pë rparuar në projektet tuaja të momentit. Shumë prej jush do të kenë mundë si të bë jnë hapa pë rpara në profesion, bile disa mund të kenë rritje në karrierë , ose shtim rroge. Kjo nuk do të thotë se nuk do të keni ndonjë tension, ose keqkuptim me bashkë punë torë t.

Muajt më të favorshë m : Dashuria dhe miqë sia : Paratë : Puna :

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.