Pse duhet të paguaj ekspertin?

Intervista - - SPECIALISTËT PËRGJIGJEN -

Përshëndetje, një pyetje për juristin kisha: Para disa ditësh u pë ë një aksident në të dakord për fajësinë. Për të ërtetuar se nuk isha fajtur duhet të ë ërkohë që dëmi në makinë ëtë tarifë dhe pse punonjësit që bëjnë matje paguhen ekstra?

Përshëndetje i nderuar zotëri, Ju falenderoj shumë që kontaktuat me rubrikën “Ju pyesni, avokati përgjigjet”! Më vjen shumë keq për aksidentin që ju ka ndodhur. Në këto raste është përcaktuar në ligj se në vendngjarje vjen menjëherë policia rrugore së bashku me ekspertët rrugorë të cilët bëjnë matjet përktëse. Nëse nga akti i ekspertimit ju keni dalë fajtor, atëherë për këtë keni mase administrative gjobë, lidhur me aksidentin e shkaktuar, nëse ky është me pasoja të lehta dhe nëse konsiderohet aksident me pasoja shëndetësore rasti referohet në prokurorinë e rrethit gjyqësor ku ka ndodhur aksidenti kur, përveç sanksioneve administrative, ka edhe sanksione penale të cilat janë të përcaktuar ngë Kodin Penal.

Me shpjegimet që ju jepni në letër, kuptoj pse ju keni paguar 15000 lekë lidhur me dëmin e shkaktuar. Ndërkohë që nëse kjo është pagesë për dëmin që keni shkaktuar, është pagesë e cila është bërë në kundërshtim me ligjin. Pra, në rastin tuaj, nëse me të vërtetë jeni fajtor në shkaktimin e dëmit, shoqëria e sigurimeve në të cilën keni sigurar - kaktuar automjetit që keni shkaktuar aksidentin. Nëse keni paguar ekspertin, gjithashtu më duket pagesë e padrejtë. Megjithatë për të dhënë një përgjigje me të saktë, ju lutem më dërgoni të gjithë dokumentacionin në adresën e emai info@durajlaw.com!

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.