Kushi për pak sa nuk aksidentohet

Intervista - - TELENOVELA -

- ë ën e Arnavit. Kushit që - ë ë ë ë ër ë ë ë i - ë hapur. Ndërkohë ë ë Kushi do të ikë që të ë ën e ditë - ë së ës, por Arnavi ia prish këtë ë ë ë në ditë ë ës. ë ë ë ërohet që Manora ë ëve të shtëpisë.

Arnavi i kërkon Kushit të ë ë ë ë ën. Kushi nuk do të veshë ë të ë në ëse Lava ër këtë ë ë - ë - hëron Kushin të ë ën ë ën që ë - ësohet për vonesën e të shoqit. Arnavi e sheh Kushin duke punuar në shi dhe e shpëton kur është - ë Akashi e on Kushin në shtëpi. është - që ër të është dhuratë e ë punë dhe do që ë atë në shtë ër ë kohë ia on raportet në shtë ë ë ëse - ënaqësinë e ë ë të ëkohësisht në ë.

ë pë ëdhë - nian dhe e on atë të ë në shtëpinë ërkohë që ndë ë ndërtesa ndodhet në ë të ë evakuon të ë punëtorët, por ë - shqetësohet për të ënë - ë ë shtëpinë ë ë ë ë ë vrap në shtëpi. Nani i thotë ën për të, por ai e kundërshton duke thënë se ven ën kë ë duke i thënë se nuk do ta ë ë ë në dhe i thotë ë ë ë, ë - ësi në shtëpinë i thonë ë shtë se Kushi është ënë në - da ndërtesës. Ai e shpëton atë, kur Kushi i vë ënë se ai ishte pë

ënduar Kushin pa ë ët, Ar ërë atë në shtëpi. ë krahë ë atë pë ës pë - ë ankth ër ë kohë ësohet kur sheh dorë ë Ar ë ë Nanin pë në deri në shtëpi.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.