Mite dhe të vërteta për kancerin e prostatës

Intervista - - SHËNDET -

Dieta është një gjë e vështirë për t’u përballuar, kur nuk e keni përgatitur veten tuaj për ndryshimin në mënyrën e ushqimit të cilit do t’i nënshtroheni. Megjithëse një dietë e duhur nuk kërkon sakrifica të mëdha, por planifikimin e duhur, përsëri ndryshimi në lidhje me mënyrën e mëparshme të të ngrënit është i dukshëm, tek disa më shumë, tek disa më pak. Përgatiteni pra veten tuaj paraprakisht, në mënyrë që edhe periudha e dietës të kalojë sa më lehtë dhe pa vuajtje, por edhe të arrini qëllimin që i keni vënë vetes.

1. Përcaktoni rastet kur do ta lejoni veten tuaj “ta shkelë”.

- - - -

2. Mos e bashkangjisni ushqimin me disa aktivitete

- - - - - në vend të kruasanëve dhe pe - - kënaq.

3. Mendoni për zgjedhjet e këqija ushqimore si zakone të këqija, jo si kalori

- - - - - -

4. Imagjinojeni veten tuaj më të hollë

- - është të ktheheni në peshën që

5. Kërkoni ndihmë raprakisht

- pa- - - - - - - -

6. Shihni rrugëzgjidhjet tuaja

- - do të kuptoni shpe Gjatë kohëzgjatjes dietës mos harroni të: së

-

-

-

-

Miti 1. Operacioni për heqjen e prostatës do t’i japë fund jetës suaj seksuale dhe juve do t’ju shpëtoja urina.

ë shpë ë nervat që ë në të thotë ë ë ë të keni ereksion dhe të ëni seks përsë ë, për të ë ë ë ë të ë ë shë ë ë - ë ë ereksionit. ë të ë ë se është i përshtatshë ë ër kan ë prostatë ë ndi ë në ë ë ë ë ë ë uri ë ë kohë të shkurtër. kanë ë ë ës

Miti 2. Vetëm pleqtë sëmuren nga kanceri i prostatës

ë që në të së Në ë shqetë doktorin nëse duhet të testoheni ë herët. Mosha nuk është i vetë ë ë ë

ë ose vë ë tre herë ë ë ësoni. ë ë të ë ë këtë së ë të ëdha ësitë.

ë kanë ë ë ë ët. ëtarët nuk e dinë arë ër - rin që të të vendosni së duhet të testoheni.

Miti 3: Duhet të - jëherë testimin

dhe dokto ë vendosni të - e prostatës. Ar ë

Ai është në ë të hershë ë - ë.

ë - ë ë prostatë ë ë ë ë vështirë ë tra ër së ë

Në raste të ë - ë të thotë ë ë për ta parë në ërkeqësohet. Në ë vendosni të -

Miti 4. Nëse keni një PSA (tregues që shihet me anë të analizavë të gjakut) të lartë, keni kancer prostate.

ërisht. ë prostatë ë ë ë kë - ë vendosë nëse keni ne ë pë ë ë ër të ë ë shohë ë kohë. Në është në ë ë ë e ë ë - ë është ë ë.

Miti 5. Nëse sëmuresh nga kanceri i prostatës, vdes.

ë ë - sa të ë ë ë të ë, ose të ë arë ë ë thotë ër këtë nuk është i rëndësishë i hershë ë doktorin pë ë ë të ër shëndetin

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.