EKSPERTIZA JONË

Intervista - - REKLAMA -

GLORIA ÇENO LL.M. – PARTNER / AVOKATE • Gloria eshte speciaizuar ne te drejten energjitike, prane “Queen Mary University of London”, speci

• Gloria ka nje pervoje te konsiderueshme ne konsulence tregtare, pregatitjen dhe negocimin e kontratave dhe transaksioneve te llojeve te ndryshme. Gjithashtu ajo eshte angazhuar ne disa ngaprojektet e rendesishmepublikedhenderkombetare me organizmainternacionalesiGlobal Fund, United Nations Development Programme(UNDP) dhe European Bank of Reconstruction and Development (EBRD).

• Gloria eshte anetare e Dhomes Kombetarete Avokatise dhe ushtron profesionin e avokatise prej vitesh duke perfaqesuar disa nga aktoret kyc ne fushen e sipermarrjes.

• Gloria ka njohuri te mira te gjuhes Angleze, Italiane dhe Franceze. MELISA PANARITI – PARTNER / AVOKATE • Melisa eshte nje konsulente me pervoje dhe njekohesisht nje avokate e licensuar prane Dhomes Kombetare te Avokatise.

• Melisa eshte angazhuar ne dhenien e konsulences ligjore ne sektore te ndryshem te industrise ne lidhje me ceshtje korporatash, procese likuidimi, pergatitje dhe negocim kontratash, ceshtje punesimi, perfaqesim dhe ndjekje procedurash perpara institucioneve publike/private, perfshire perfaqesime prane gjykatave.

• Ajo eshte angazhuar ne pergatitjen dhe rishikimin e disa prej projekteve me impakt publik ne Shqiperi, ne bashkepunim me institucione shteterore dhe nderkombetaresi: Global Fund, United Nations Development Programme (UNDP) dhe European Bank of Reconstruction and Development (EBRD). ENRIÇENO LL.M. – PARTNER / AVOKAT • Enri esht especializuar ne te Drejte Nderkombetare Tregtare prane»University of Greenwich London» Master of Law, LL.M.

• Enri ka nje pervoje te zgjeruar lokale dhe nderkombetare ne sektore te ndryshem te ekonomise dhe industrise. Ai eshte angazhuar ne disa procedura negocimi kontratash multi-nacionale. Fushat ne te cilat eshte angazhuar me shume jane Burimet Natyrore dhe Prokurimi Publik.

• Enri eshte anetar i Dhomes Kombetare te Avokatise, si nje avokat i licensuar.

• Aktualisht Enri mban pozicionin e Sekretarit te Pergjithshem prane Institutit te Studimeve te Europes Juglindore.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.