Sekretet e balerinave të “Fiksit”

Intervista - - SPECIALISTËT PËRGJIGJEN -

Ilir Dervishaj, shoqeria “Power & Justice “(P&J) shpk, bulevardi “Gj. Fishta“kulla 3, zyra nr.2 , Tiranë, tel. 0672082543, e-mail: ilir_ dervishaj@yahoo. com

(Vazhdon nga faqja 2)

ndonjëherë?

Vangjeli:-

Sonja:-

-Vendi ku njerëzit nuk do t’ju shohin asnjëherë?

Vangjeli:- Sonja:- -Cila është pyetja që urreni t’ju bëhet?

Vangjeli:- ë ë Sonja:- -Dhe cila është përgjigjja, meqë ra fjala? Vangjeli:- ë ë

Sonja:-

-Cili mendoni se do të jetë titulli i kësaj interviste?

Vangjeli:- -

Sonja:-” -

ë ë

Vangjeli:- Kur u pë Sonja:- -Ju ka përndjekur ndonjëherë dikush?

Vangjeli:- ë ë ë

Sonja:-

-Çfarë jua përmirëson humorin?

Vangjeli:- - Sonja:- -Çfarë keni mësuar deri tani nga jeta?

Vangjeli:- ë

Sonja:-

-Çfarë keni menduar për të ardhmen? Ku e shikoni veten?

Vangjeli:- -

Sonja:- -

-Një mesazh për vajzat që ju simpatizojnë...

Vangjeli:-

Sonja:- Që ë ë

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.