Maska bukurie - E di që mund ta bësh vetë?

po sikur t’i përgatisni vetë produktet e bukurisë me përbërës natyralë?

Living - - PRANVERË 2017 -

PËrse tË mos PlanifiKoJmË me sHoQet nJË Pasdite interesante dUKe i PËrGatitUr vetË ProdUKtet e BUKUrisË? masKa, eKsfoliant, Krem PËr trUPin ose UJË toniK? ËsHtË mJaft e tHJesHtË dHe mBi tË GJitHa arGËtUese. nË KËtË mËnyrË, edHe JU do tË nJiHeni me PËrBËrËsit e tyre, do tË resPeKtoni mJedisin dHe KafsHËt. filloni me receta tË tHJesHta QË KanË PËrBËrËs natyralË dHe do ta sHiHni QË do tË arGËtoHeni Pa masË.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.