FJALEKRYQ 1

Panorama (Albania) - - ARGETIM -

1. Mariana e García Lorca- s. 6. Eshtë cetace. 12. Mund të jetë cirku. 13. Një pjesë e seminarit. 14. Sepulveda shkrimtar. 15. Eshtë edhe ai Egje. 16. Një qendër me shtëpi. 18. Fillojnë sefte. 19. Gruaja e dytë e Atamantit. 20. Qe gjeneral bizantin. 21. Bisht komete. 22. Një ujëvarë. 23. Mbyllin fushatat. 25. Janë ata që nuk i shkelin idealet. 26. Në krye të masave. 27. Mund të arrihet me kura. 28. Fitohen nga çiklistët. 31. Ishte gjuha e Ciceronit. 33. Film i Alan Parker. 34. Flloko aktor. 35. Një pjesë e antikitetit. 37. Egoyan regjisor. 38. Janë bimët në trungje. 39. Eshtë edhe ai i binomit. 41. Janë male në Rusi. 42. Një bodrum... vere. 43. Kalohet një në gjumë. 44. Një pjesë e stiuatës 45. Fitim pa kufij 1. Eshtë akuzues. 2. Grandi këngëtare. 3. Një peshë e pastër. 4. Pak emigmatike. 5. Fillojnë daljen. 6. Robert i Taxi Driver. 7. Janë të dërguarit e posaçëm. 8. Një dashuriçkë jashtëmartesore. 9. Fundi i një fatziu. 10. Fillon ndryshe. 11. Fiset pa kufij. 13. Kujtohet për një fitore të grekëve ndaj persianëve. 16. Ai ushtarak është solemn. 17. Janë godinat në miniaturë. 20. Janë këngëtarë lirikë 22. Një mente është aromatike. 23. Janë diletantë. 24. Një tapet për judo. 25. Një shpend lagune. 29. Një defekt në bord. 30. Eshtë gjarpër. 32. Një fjalë si kastile. 34. Një sigël maunesh. 36. Në këtë moment. 38. Besson regjisor. 40. Tetot pa zë.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.