BUXHETI I VITIT 2018 Qeveria, dy opsionet e rritjes së pensioneve

Flet eksperti Koço Broka: Ka thellim të deficitit të Sigurimeve Shoqërore, duhet ose të rritet borxhi publik ose taksat. Shpenzimet, dyfish më të larta

Panorama (Albania) - - FAQE 1 -

Duke marrë borxh ose duke rritur taksat, janë dy opsionet që i mbeten në dorë Qeverisë, në kushtet kur shpenzimet janë gati dyfish më të larta në raport me të ardhurat nga skema e sigurimeve.

Reforma e ndërmarrë dy vite më parë nuk solli zbutjen e deficitit, siç edhe pritej. Eksperti për ekonominë Koço Broka, ndalet në mënyrë të detajuar në problematikat, të cilat vijojnë të jenë prezente duke parashtruar si rrugëzgjidhje formalizmin e ekonomisë. Përmes një interviste dhënë për gazetën, eksperti për ekonominë vë theksin edhe në kushtet që duhet të plotësohen vitin e ardhshëm për të përfituar pension të plotë.

Ju keni përfunduar një studim, në të cilin parashtroni të gjitha problematikat e skemës së pensioneve nga viti 1923 deri në 2017, të ndarë në tri periudha kyçe, përkatësisht 1932- 1945, 1945- 1990 dhe 1991- 2017. Të ndalemi në disa prej problematikave të vërejtura?

Sistemi i sigurimeve shoqërore dhe veçanërisht i pensioneve, vuan aktualisht nga dy probleme kryesore, së pari rritja e deficitit të sigurimeve shoqërore dhe së dyti nga stanjiacioni i rritjes së nivelit të pensioneve, duke qenë se ato vetëm indeksohen që prej hyrjes në fuqi të skemës së re në janar të 2015- s. Në kushtet kur thellohet akoma edhe më tej deficiti i sigurimeve shoqërore, nuk ka mundësi të sigurohet rritja në mënyrë të qëndrueshme. Njohja në mënyrë të thelluar e këtyre problemeve, të cilat mund të jenë dëgjuar, merr një rëndësi të veçantë. Gjatë këtyre ditëve, u botua buxheti i shtetit dhe nëse bëjmë një krahasim të të ardhurave që pritet të arkëtohen nga skema e sigurimeve shoqërore në raport me shpenzimet, do të shohim që të ardhurat nga sigurimet do të rriten me 4 miliardë e 388 milionë lekë, ndërsa shpenzimet do të rriten 7 miliardë e 265 milionë lekë. Pra, kemi thellim të difiçitit të sigurimeve shoqërore.

Shpenzimet pothuajse janë dyfish më të lartë në raport me rritjen e të ardhurave nga skema e sigurimeve…

Një fakt ky, që provon edhe një herë se, një ndër objektivat e skemës së re nuk po realizohet. Nëse shohim edhe treguesit e buxhetit afatmesëm, kjo nuk parashikohet të realizohet. Një gjë e tillë paraqet një problem tepër të madh që flet shumë më tepër sesa një deficit i sigurimeve shoqërore. Për të kuptuar thelbin ekonomik, mjafton të kemi parasysh se në vitin 2016, sistemi i sigurimeve kishte një deficit prej 44 miliardë lekë, kurse buxheti i shtetit kishte një deficit prej 26 miliardë lekë. Pra, pjesa është më e madhe se e tëra. Deficiti prej 26 miliardë lekësh është i shkaktuar i gjithi nga sigurimet shoqërore, çka do të thotë se i gjithë borxhi që merret për të mbuluar buxhetin e shtetit merret, në fakt, për të mbuluar sistemin e sigurimeve. Aktualisht, kemi një mekanizëm qerthulli, ku ekonomisë sonë i ngushtohet laku në vazhdimësi. Kjo ka një bazë të hershme, që në vitet ’ 80. Në gjykimin tim, bazuar edhe nga të dhënat e studimit, sistemi ekonomik shoqëror i kaluar midis të tjerash për shkak se ritmet e rritjes së popullsisë ishin shumë herë më të larta se ritmet e rritjes së produktit bujqësor. Kjo ndihej në mungesat e mëdha në treg. Krahas kësaj, kemi një efekt të tillë, në vitin 1972, duke u garantuar sistemi i sigurimeve shoqërore edhe për fshatin, vihet re një rritje e numrit të pensionistëve me shpejtësi. Në vitin 1990, numri i pensionistëve, vetëm të fshatit, ishte mbi 100 mijë, kurse numri i kooperativisteve ishte 525 mijë. Në diktaturë raporti ndërmjet nivelit mesatar të pensionit dhe pagës ishte mjaft i lartë, ishte 70%. Sipas formulës së brendshme të sistemit, norma e kontributit është e ndërvarur ndërmjet numrit të pensionistëve dhe numrit të punonjësve dhe nga raporti midis nivelit të pensionit dhe nivelit të pagës. Në këto kushte, buxheti i shtetit u vu në vështirësi, pasi nga të ardhurat e siguruara nga fitimi hiqeshin shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe uleshin shpenzimet për investime. Në një moment të caktuar, buxheti i shtetit falimentoi. Me të drejtë, një studiues thotë: Të injorosh problemet që kemi sot, do të thotë të humbasësh shansin për t’i ndryshuar.

Aktualisht, si është raporti ndërmjet kontribuuesve dhe pensionistëve?

Me skemën e re, raporti ndërmjet numrit të pensionistëve dhe punonjësve është në raportin 1.2 me 1. Pra, ka një pensionist për 1.2 punonjës. Ky nivel është jashtëzakonisht i ulët dhe në këtë situatë krijohet deficiti prej 42 miliardë lekësh. Këtë nuk e mbulon më niveli i kontributeve shoqërore. Pra, në thelb nuk ka ndryshuar asgjë me skemën e sigurimeve, ajo vijon të ketë të njëjtat problematika, pavarësisht se ka ndryshuar sistemi. Në këto kushte, për të mbuluar këtë deficit, qeveria ose duhet të rrisë taksat në nivele të tjera, ose do të rrisë borxhin. Por vendosja e kufijve nga ana e kreditorëve të huaj, e bën gati të pamundur rritjen e borxhit. I vetmi opsion është që të shikohen me seriozitet mundësitë për t’i dhënë zgjidhje reale sistemit të sigurimeve shoqërore. Duhet thënë se problemet sa vijnë dhe agravohen për shkak të fenomeneve demografike. Çfarë vlen të veçohet janë, së pari treguesi i fertilitetit, i cili aktualisht është 1.6. Për të prodhuar shoqëria veten, duhet të jetë 2.1. Po ashtu, popullsia në moshë pune nga viti 2013 deri në vitin 2017 ka pasur stanjacion dhe rënie, kurse popullsia mbi moshën e punës ka rritje. Numri i pensionistëve ka rritjen më të madhe. Për zgjidhjen e këtyre problemeve nuk duhet humbur më shumë kohë, ndaj edhe kërkohet angazhim gjithëpërfshirës.

Me skemën e re, është rritur mosha e daljes në pension, vitet kontributive. A nuk kanë dhënë impakt këto ndryshime për ta zbutur këtë deficit?

Në treguesit ekonomikë matet efekti i gjithsecilit, por në rezultante nuk kanë dhënë dhe nuk do të japin efekt pozitiv, referuar këtu edhe buxhetit afatmesëm. Prandaj, merr një rëndësi shumë të madhe çështja e formalizimit të ekon- omisë. Qeveria është e vetëdijshme që fermerët nuk kanë mundësi për të paguar kontributet e sigurimeve shoqërore, kësisoj kemi të bëjmë me një rreth vicioz, që kërkon patjetër ndërhyrje për të mos pasur thellim të deficitit.

Ju përmendët formalizimin e ekonomisë për t’i dhënë zgjidhje kësaj problematike, çfarë variantesh të tjera që mund dhe duhet të merren në konsideratë?

Një ndër mangësitë kryesore të skemës është elementi i barazisë së skemës. Pra, edhe me rregullimet e tanishme, skema jonë vijon të mbetet elitare, nuk i jep më shumë atij që ka kontribuar edhe më tepër.

Ata që paguajnë me tepër kontribute, marrin edhe pension më të lartë…

Pensioni që marrin kjo kategori është akoma difektoz dhe është ende e ulët në raport me nevojat reale të individit. Edhe me heqjen e tavanit, niveli i pensionit nga sigurimet e detyrueshme nuk shkon më tepër se 330 mijë lekë të vjetra.

Ju përmendet një tavan 330 mijë lekë me skemën e re, për cilat kategori e keni fjalën?

Askush nuk është në gjendje të llogarisë pensionin për faktin se mungon informacioni për disa paga. Nuk është publikuar koeficienti i indeksimit. Konkretisht, koeficienti i indeksimit për pagat e para vitit ‘ 90 është 8.89. Sa i takon vlerës 330 mijë lekë, është shuma maksimale për një pensionist, që ka paguar nivelin maksimal të kontributeve. Të ndërgjegjshëm, deputetët nuk preken skemën e sigurimeve suplementare. Ka një mungesë transparente për këtë. Kjo gjë kërkohet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, që të bëhet transparencë për pensionet në zonat rurale dhe ato urbane, si edhe për pensionet suplementare të administratës së lartë dhe deputetëve. Cilat janë kushtet për të dalë në pension për vitin 2018? Vitin që vjen, mosha e pensionit për gratë rritet me dy muaj, konkretisht, nëse ishte 60 vjet e 6 muaj, në 2018- n bëhet 60 vjet e 8 muaj. Ndërkohë, rriten me 4 muaj vitet kontributive për të marrë pension të plotë. Në qoftë se sivjet, vitet kontributive kanë qenë 36 vjet, atëherë do të shtohen edhe 4 muaj. Kjo vlen për gratë dhe për burrat. Kujtoj, që me skemën e re që ka hyrë në fuqi dy vite më parë, nuk ka më rritje të mirëfilltë pensionesh, por vetëm indeksim.

Nuk ka ndryshuar asgjë me skemën e sigurimeve, ajo vijon të ketë të njëjtat problematika, pavarësisht se ka ndryshuar sistemi. Në këto kushte, për të mbuluar këtë deficit, qeveria ose duhet të rrisë taksat në nivele të tjera, ose do të rrisë borxhin. Por vendosja e kufijve nga ana e kreditorëve të huaj, e bën gati të pamundur rritjen e borxhit. I vetmi opsion është që të shikohen me seriozitet mundësitë për t’i dhënë zgjidhje reale sistemit të sigurimeve shoqërore. Duhet thënë se problemet sa vijnë dhe agravohen për shkak të fenomeneve demografike.

Eksperti për ekonominë, Koço Broka

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.