Godina 8 kate në QSUT, qeveria miraton shpronësimin

Panorama (Albania) - - POLITIKE -

Qeveria ka miratuar dje vendimin për ndërtimin e projektit të ndërtimit të godinës së re 8 katëshe të Mjekësisë së Përgjithshme, në Qendrën Spitalore “Nënë Tereza”. Dje, qeveria ka miratuar dhe fondin që do të paguajë për pronarët e pasurive të paluajtshme, që do të preken nga ky projekt spitalor. Këshilli i Ministrave do të paguajë rreth 9,006,734 lekë për pronarët e objekteve private. “1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i godinës së re 8 katëshe të Mjekësisë së Përgjithshme në Qendrën Spitalore Universitare ‘ Nënë Tereza’, Tiranë”. 2. Shpronë- simi të bëhet në favor të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë. 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasurinë truall + objekt, me një vlerë të përgjithshme prej 9 006 734.98 ( nëntë milionë e gjashtë mijë e shtatëqind e tridhjetë e katër pikë nëntëdhjetë e tetë) lekësh”, thekson Vendimi i Këshillit të Ministrave. Pronarët e pasurive të paluajtshme që të marrin kompensimin duhet të paraqesin dokumentacionin e plotë të pronësisë pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.