FJALEKRYQ 2

Panorama (Albania) - - ARGETIM -

1. Digjet pu nuk u zbulua. 7. Lourdes e portugezëve. 13. Janë pesë të tillë olimpikë. 14. Mundohen ti largojnë ekzorcistët. 15. Fitzgerald që qe këngëtare e famshme. 16. Robert Duvall. 18. Mouskouri këngëtare greke. 19. Leoni aktore. 20. Janë përemra si imi dhe i yti. 22. Në fu nd të pritjes. 23. I sjell lufta. 24. Paul Newman. 25. Bëhen për ata që aderojnë. 26. ... Shop Boys. 27. Janë parlamentare me deputetë. 28. Ndërmarrje Autonome Korçë. 30. Fillojnë natën. 31. Është pagesa për punë. 32. Hapin pa kufij. 34. Pak lagështirë. 36. Një është Rafael Nadal. 37. Një pasthirrmë dëshpërimi. 39. Një lopatëz për të mxjerrë hirin nga soba. 40. Një i shqiptar i... Italisë. 42. Është bitum. 43. Shuhet me paqtim. 44. Janë ushtarakë të ulët. 45. Është përpjekja pa dobi. 1. Është aparati me stomakun. 2. Qytet në Francë. 3. Altin ish- mesafushor. 4. Mbledh baskët separatistë. 5. Nina Hagen. 6. Janë fushatv spertive. 7. Është dukuri. 8. Është si biskotë. 9. Ngrihen me zë të lartë. 10. Kush ka... ka zët. 11. Fillojnë metodën. 12. Qyteti i Coca- Cola- s. 17. Isla... e Madonna- s. 20. Janë paudhësitë e çamarrokëve. 21. Një si divan. 23. Ato qorre janë pa dalje. 24. Duhen kapërcyer. 25. Janë armatorët e anijeve. 27. Ishin akej. 29. Një i lartë është kardinali. 31. Kufizojnë rastet. 33. Janë vrinëza në lëkurë. 35. Gjysma e adetit. 37. ... Fizi, plaku i Fizëve. 38. Inicialet e Hanks 40. Gjysmë ahengu. 41. Kështu fillon braktisja. 43. Ekstreme në sirtar..

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.