Zoom

Shekulli - - RADAR} -

Në kontratat me tarifën 1 euro vendosen sanksione për rastet kur investitori nuk përmbush kushtet. Për mosrealizim të investimit në përfundim të fazës përkatëse, ai ndëshkohet me 1% të vlerës së investimit të parealizuar në atë fazë dhe, nëse pas 6 muajve investimi nuk realizohet, kontrata zgjidhet nga institucioni shtetëror që e ka lidhur atë, duke marrë si gjobë, masën e garancisë së depozituar në atë periudhë.

Foto ilustruese

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.