ZAKONET E MIRA

SHIJE - - - GUIDA E MUAJIT -

Vaktet nuk duhet të jenë shumë larg njëri-tjetrit dhe jo në orë të vona. Edhe pse organizmi mund të rrijë deri në 12 orë pa ngrënë (ky është rasti i marrjes së mëngjesit maksimumi 12 orë nga vakti i fundit para gjumit) është shumë e ndjeshme mungesa e energjive si dhe e vëmendjes së nevojshme për kryerjen e veprimtarive. Kjo vlen për të gjithë, e aq më tepër për fëmijët që shkojnë në shkollë. Më saktë akoma, për shkollarët në përgjithësi, qofshin këta edhe të rritur. Pra nëse një shkollar lë orë të shumta mes një vakti dhe një tjetri, nuk do të ketë energjinë e nevojshme për në shkollë, nuk do të jetë i vëmendshëm në mësim e as gjatë orarit të studimit. Në raste të tilla organizmi punon me “rezerva”.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.