KUR FËMIJËT BËJNË NAZE

SHIJE - - PSIKOLOGJI - -

Veçanërisht në moshën parashkollore, nazet dhe kundërshtimet e fëmijëve janë të përditshme, për ushqimin, por jo vetëm. Shumë prindër janë të shqetësuar rreth ushqyerjes së fëmijës së tyre në këtë moshë. Në fakt ajo duhet kuptuar si një fazë kalimtare: fëmija mund t’i ndryshojë sjelljet e mënyrës së të ushqyerit, çdo 6 muaj. Gjithashtu, të gjithë fëmijët, në periudha të ndryshme të rritjes së tyre, refuzojnë ushqime të caktuara, dhe kjo nuk ka pse të përbëjë një shqetësim, për sa kohë ata marrin kombinimin e nevojshëm të proteinave, karbohidrateve, etj., sipas sugjerimeve të mjekëve pediatër, përmes ushqimeve të tjera po të shëndetshme. Për shembull, nëse fëmijës i janë mërzitur vezët për një

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.