Shenjuesi

SHIJE - - TENDENCË -

I ngjan më tepër një lapsi rapid. Është shumë praktik. Ai luan rolin e një peneli, por që është shumë më i lehtë në përdorim. Ky shenjues është shumë i mirë sidomos për ato femra që nuk e përdorin dot si duhet penelin.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.