La cla­ve

ARQ - - EL TALLER -

Dar nue­vo sen­ti­do a un con­jun­to de no­ta­ble va­lor ar­qui­tec­tó­ni­co y pai­sa­jís­ti­co del pa­tri­mo­nio fe­rro­via­rio de fi­nes del si­glo XIX en la ciu­dad de Cam­pa­na, hoy la­men­ta­ble­men­te aban­do­na­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.