NUE­VAS CUR­VAS PA­RA MI­LÁN

ARQ - - TAPA -

Las obras de Da­niel Li­bes­kind, Zaha Ha­did Ar­chi­tects, Ara­ta Iso­za­ki y An­drea Maf­fei en el am­bi­cio­so master plan de City Li­fe, un desa­rro­llo que re­vi­ta­li­za 16 hec­tá­reas ol­vi­da­das de la ciu­dad del di­se­ño.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.