EL PER­SO­NA­JE

Clarin - Rural - - LA SEMANA RURAL - Cris­tián Amu­chás­te­gui

Pre­si­den­te de la Bol­sa de Co­mer­cio de Ro­sa­rio Con­fir­mó que el pri­mer lo­te de so­ja de es­te ci­clo se re­ma­ta­rá el 11 de abril, en el re­cin­to de la bol­sa rosa- ri­na. “Es­te ac­to mar­ca­rá el ini­cio for­mal de la co­mer­cia­li­za­ción de la so­ja de la nue­va cam­pa­ña”, di­jo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.