LA FRA­SE

Clarin - Rural - - LA SEMANA RURAL -

El 2015 es­tá muy le­jos, y mu­chos pro­duc­to­res no van a lle­gar si con­ti­núa es­ta po­lí­ti­ca agro­pe­cua­ria”.

Eduar­do Buz­zi

Pre­si­den­te de la FAA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.