Ian­niz­zot­to es el nue­vo pre­si­den­te de Co­ni­na­gro

Clarin - Rural - - MERCADOS AGRICOLAS -

En la asam­blea anual de Co­ni­na­gro, Car­los Ian­niz­zot­to (di­rec­ti­vo de Fe­co­vi­ta) fue ele­gi­do co­mo nue­vo pre­si­den­te de la en­ti­dad en re­em­pla­zo de Egi­dio Mai­lland, que aho­ra lo acom­pa­ña en la vi­ce­pre­si­den­cia.

Ian­niz­zot­to. Pre­si­de Co­ni­na­gro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.