Una nue­va eta­pa

Clarin - Rural - - MERCADOS -

La fir­ma de Fir­mat, Vas­sa­lli, ini­ció otra eta­pa in­dus­trial, orien­ta­da a in­cre­men­tar sus ta­reas pa­ra em­pre­sas fe­rro­via­rias.

Vas­sa­lli. Ha­cia otra in­dus­tria.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.