Me en­can­ta “Es mi his­to­ria”. Cuan­do leí “Mi ami­ga me arrui­nó el via­je” (ELLE N°282) re­cor­dé una es­ca­pa­da a Chi­le con mi ma­má. Y me iden­ti­fi­qué en la in­co­mo­di­dad que sien­to cuan­do ella me lla­ma “Fer­nan­di­ta” en los lo­ca­les re­ple­tos de gen­te. En­ton­ces le rec

ELLE (Argentina) - - NEWS -

Fer­nan­da Bu­ce­ta, Ciu­dad de Bue­nos Ai­res

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.