14

La Nueva - - DEPORTES -

La pe­leó. Un to­tal de 14 sets dis­pu­tó Bag­nis en sus 5 pre­sen­ta­cio­nes en To­ron­to. Ven­ció en tres par­cia­les a Diaz Fi­gue­roa, Bes­ter, Es­co­bar y No­ki­nov y en dos a Ni­co­lás Ba­rrien­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.