La mo­mia

Look - - AGENDA -

La co­me­dia éxi­to en Lon­dres, lle­ga a la Ar­gen­ti­na con Ro­mi­na Gae­ta­ni, Fa­bián Maz­zei, Adrián Na­va­rro, Ma­riano To­rre, Da­niel Cam­po­me­no­si y Al­ber­to Fer­nán­dez de Rosa. Des­de el 11 de enero en el Me­tro­po­li­tan Ci­ti.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.