Siem­pre fres­co

Look - - NEWS -

An­tes de que lle­gue el ca­lor, po­dés ir pen­san­do en el equi­po de ai­re por­tá­til de RCA, de fá­cil tras­la­do, con fun­ción sleep e indicador di­gi­tal de tem­pe­ra­tu­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.