CO­CI­NA

Mia - - EMPRESAS -

Cir­co­lo Mas­si­mo: Li­ber­tad 1264, Ca­ba.

4519 8055

Aram­bu­ru Co­ci­na Cen­tral: Sal­ta 1060, Ca­ba. 4304 7157/ 4306 5864

Puer­to Cris­tal: Alicia Mo­reau de Jus­to 1082, Ca­ba. 4331 3669

Chez Phi­lip­pe: Ca­ta­mar­ca 2188, Mar­tí­nez, Bue­nos Ai­res

Raí­ces Res­tau­ran­te: Cri­só­lo­go La­rral­de 3995, Ca­ba. 4541 4927/ 3198

Pani: Ga­le­rías Pa­cí­fi­co, Ni­ca­ra­gua 6044, Ca­ba. 4772 6420/ 4899- 2243 Club del Pro­gre­so: Sar­mien­to 1334, Ca­ba. 4372 3380/ 3350 Nu­cha: Ar­me­nia 1540, Ca­ba. 4832 3280

Bo­de­ga Al­ta Vis­ta: www. al­ta­vis­ta­wi­nes.com Bo­de­ga Fa­mi­lia Sh­roe­der: www. fa­mi­lias­chroe­der.com Os­ter: www. os­te­rar­gen­ti­na.com Si­pan: Uriar­te 1648, Pa­ra­guay 624, Ca­ba

Pen­ton Tea & de­sign: www. pen­ton­tea.com

Gan­cia: www. gan­cia. com. ar

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.