Fa­ses Lu­na­res

Mia - - NUTRICIÓN -

Pri­me­ra fe­cha: Lu­na Cre­cien­te: día 1: to­do el día. Se­gun­da fe­cha: Lu­na Lle­na: día 8: me­rien­da y ce­na; día 9: desa­yuno y al­muer­zo. Ter­ce­ra fe­cha: Lu­na Men­guan­te: día 16: al­muer­zo, me­rien­da y ce­na; día 17: desa­yuno. Cuar­ta fe­cha: Lu­na Nue­va: día 23: to­do el día. Quin­ta fe­cha: Lu­na Cre­cien­te: día 30: to­do el día.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.