ASTROLOGIA

Mia - - NOVEDADES -

Ga­briel Ru­gie­ro - El Bru­ji­to Maya: cur­sos y en­tre­vis­tas per­so­na­les 48664757, Fa­ce­book: Bru­ji­to Maya

CO­CI­NA

Res­tau­rant Ar­me­nia: Ar­me­nia 1366, 1º Pi­so, Ca­ba

DECO

Brab­bu: www.brab­bu.com Ko­ket: www.by­ko­ket.com

Ilu­mi­na­ción Agüe­ro: Are­na­les 1155; Ar­me­nia 1946, Bue­nos Ai­res Design, Av. Puey­rre­dón 250, Ca­ba

Bo­ca do Lo­bo: www.bo­ca­do­lo­bo.com

Jet­class: www.jet­class­group.com

De­light­full: www.de­light­full.eu

MO­DA

Aman­tes de Ve­ron­na: www.aman­tes­de­ve­ron­na.com.ar Fa­ce­book: aman­tes­de­ve­ron­na

Ame­ri­ca­nino: ven­ta en Tien­das Fa­la­be­lla: Flo­ri­da 665, Flo­ri­da

343, Flo­ri­da 202, Ca­ba; Uni­cen­ter Shop­ping, Mar­tí­nez; San Mar­tín 421, San Mar­tín; Ru­tas 8 y 202, Mal­vi­nas Ar­gen­ti­nas; Don Bos­co 2680, San Jus­to y su­cur­sa­les

Ba­se­ment: en Tien­das Fa­la­be­lla

Ba­si­lot­ta: Gurruchaga 1532, Ca­ba www.ba­si­lot­ta.com

Co­cot: San­ta Fe 1202; Al­to Pa­ler­mo Shop­ping; Flo­ri­da 487; Ri­va­da­via 6425, Ca­ba (y otras su­cur­sa­les) - www. co­cot.com.ar www.co­cot.com.ar shop­pings y me­jo­res len­ce­rías del país.

Don­né: www.dieu­don­ne.com.ar

Jus­ta Osa­día: www.jus­tao­sa­dia.com.ar

Ka­lla­lith: Av. Al­vear 1883, Ca­bat

La Em­ba­ja­da: Li­ber­tad 1191, Ca­ba www.laem­ba­ja­da­net.com.ar - www.fa­ce­book.com/laem­ba­ja­da­net

Le Loup: Fitz Roy 1459 apt 307, Ca­ba, www.fa­ce­book.com/le­loups­hoes

Lo­vit­ta: Hon­du­ras 4783, Ca­ba - www.fa­ce­book.com/Lo­vit­ta­bags Lu­na Gar­zón: Li­ber­tad 1185, Ca­ba; Pau­ne­ro 1980, Mar­tí­nez - www. lu­na­gar­zon.net

Mar­ti­na Un­der­wear: Av. Ju­juy 1170, Av. San­ta Fe 1126, Lo­cal 58, Ca­ba; Av. Vé­lez Sars­field 113, Ciu­dad Ma­de­ro; Av. Bou­lon­ge Sur Mer 1132,Ta­pia­les; Mon­tea­gu­do 60, Ra­mos Me­jía

Na­ta­cha en Mer­ca­do Li­bre Mo­da:www.mer­ca­do­pa­go.com/ com­pras/mo­da

Pe­ter Pan: www.pe­ter-pan.com.ar

Prü­ne: Co­rrien­tes 3300 Lo­cal 1034; Al­to Pa­ler­mo San­ta Fe 3253 Lo­cal 1035; Je­ró­ni­mo Sal­gue­ro 3172 Lo­cal 2020; Bull­rich 345 Lo­cal 1028, Ca­ba www.pru­ne.com.ar

Pu­ro: www.za­pa­ti­llas­pu­ro.com.ar.

Ríe: El Sal­va­dor 4727; San­ta Fe 2173, Ca­ba - www.riea­rri­ba.com

The Bag Belt: Bor­ges 1692, Ca­ba www.the­bag­belt.com

Tuc­ci: Cór­do­ba 4265, Ca­ba y otras su­cur­sa­les Val­dez: https://www.val­dez.com.ar/tien­da/

Via­mo: Abas­to Shop­ping; Dot Bai­res Shop­ping; De­vo­to Shop­ping; San­ta Fe 1781; Ca­bil­do 2135; Ri­va­da­via 6751; Cuen­ca 3031, Ca­ba y suc.; www. via­mo.com

Wa­na­ma: Abas­to Bue­nos Ai­res, Al­to Pa­ler­mo, Pa­tio Bull­rich, Pa­seo Al­cor­ta, Ca­ba; Hon­du­ras 4695, Ca­ba; Saavedra 607, Pa­che­co; Pal­mas de Pi­lar ; España 242, Lo­mas de Za­mo­ra

Yag­mour: Abas­to Shop­ping, Al­to Pa­ler­mo Shop­ping, Av. Ca­bil­do 1783/ 2253, Av. Cór­do­ba 4602, Ca­ba y suc.

Ma­qui­lla­je y pei­na­do: Sil­via de To­ma Agen­cia de Be­lle­za: www. ma­keup­ye­ven­tos.com.ar

Mo­de­lo: Pro­duct Cas­ting: www.pro­duct-cas­ting.com.ar - Fa­ce­book: pro­duct­cas­ting.agen­cia

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.