MO­DA

Mia - - NOVEDADES -

A Lo Me­jor Car­lo­ta: Ca­bre­ra 3651 1° “D”- www.alo­me­jor­car­lo­ta.com.ar

Aman­tes de Ve­ron­na: www. aman­tes­de­ve­ron­na.com.ar Fa­ce­book: aman­tes­de­ve­ron­na

Ba­si­lot­ta: Gu­rru­cha­ga 1532, Caba www.ba­si­lot­ta.com

Bor­sa­lino: en las me­jo­res óp­ti­cas. www.bor­sa­li­no­web.com

Ca­ma­ru­co: en Fa­ce­book: Ca­ma­ru­co In­du­men­ta­ria

Carina Farinaccio: ca­ri­na­fa­ri­nac­cio. com.ar

Ce­ci­lia Pont: www.fa­ce­book.com/ ce­ci­lia­pont.mo­day­re­si­na

Co­cot: www.co­cot.com.ar shop­pings y me­jo­res len­ce­rías del país.

Don­né: www.dieu­don­ne.com.ar

Es­cue­la de Si­re­nas: Ca­bre­ra 4977, Caba - www.es­cue­la­de­si­re­nas.com.ar

In­dia Sty­le: www.in­diasty­le.com.ar

Is­kin: www.fa­ce­book.com/is­kin.je­welry

La Em­ba­ja­da: Li­ber­tad 1191, Caba www.laem­ba­ja­da­net.com.ar

Lo­ve This: Ave­lla­ne­da 3104, Caba – Fa­ce­book: Lo­veThi­sMo­da

Lu­na Gar­zón: Li­ber­tad 1185, Caba; Pau­ne­ro 1980, Mar­tí­nez - www. lu­na­gar­zon.net

Markova:Ri­va­da­via 5040, Flo­ri­da 152, Abas­to Shop­ping, www.markova.com.ar

Muy Po­ni­ta: es-la.fa­ce­book.com

Os­si­ra: San­ta Fe 1669 - Ca­bil­do 1785, Caba - www.os­si­ra.com

Ríe: El Salvador 4727; San­ta Fe 2173, Caba - www.riea­rri­ba.com

Sofi Mar­ti­ré: Ca­be­llo 3646, Uru­guay 1250, Agui­rre 714, Caba; Die­go Car­man 41, San Isi­dro; Pa­seo Cham­pag­nat, ki­ló­me­tro 54, Pi­lar; Pa­ra­ná 3745, Mar­tí­nez, Uni­cen­ter Shop­ping; Ri­va­da­via 3152, Ola­va­rría, Ron­deau 471, Nue­va Cór­do­ba, Ciu­dad de Cór­do­ba - www. so­fi­mar­ti­re.com.ar Square: www.squa­re­jeans.com.ar. Sty­lo: www.me­dias-sty­lo.com

The Bag Belt: Bor­ges 1692, Caba www.the­bag­belt.com

Tuc­ci: Cór­do­ba 4265, Caba y otras su­cur­sa­les. www.tuc­ci­web.com

Via­mo: Abas­to Shop­ping; Dot Bai­res Shop­ping; De­vo­to Shop­ping; San­ta Fe 1781; Ca­bil­do 2135; Ri­va­da­via 6751; Cuen­ca 3031, Caba y suc.; www.via­mo.com

Yvet­te: https://www.yvet­te.com.ar/

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.