MO­DA

Mia - - NOVEDADES -

Ay Not Dead: Gu­rru­cha­ga 1637, Ca­ba. ay­not­dead.com

Bes­ha: Ar­me­nia 1712; Ro­drí­guez Pe­ña 1212; Al­to Pa­ler­mo Shop­ping; Pa­tio Bull­rich, Ca­ba; Al­to Rosario; Cen­te­na­rio Shop­ping Mall Co­rrien­tes Ca­pi­tal (Y otras su­cur­sa­les) - www.bes­ha.com.ar

Black­mam­ba: So­ler 4502, Ca­ba – www.be­black­mam­ba.com

Cal­fun: www.char­les­cal­fun.com

Ca­ri­na Fa­ri­nac­cio: ca­ri­na­fa­ri­nac­cio. com.ar

Car­la Da­ne­lli: Ar­me­nia 1902, Hon­du­ras 4802, Ca­ba - www. car­la­da­ne­lli.com.ar

Cla­ra: San­ta Fe 1338, Ca­ba y suc. www.cla­rai­bar­gu­ren.com

Don­né: www.dieu­don­ne.com.ar

Gi­ne­bra: El Sal­va­dor 4792, Ca­ba www.gi­ne­brab­sas.com

Hou­se of Mat­ching Co­lors: www. hou­seof­mat­ching­co­lours.com

In­dia Sty­le: www.in­diasty­le.com.ar Las Pe­pas: Pa­seo Al­cor­ta (Sal­gue­ro, 3172); Al­to Pa­ler­mo Shop­ping (San­ta Fe 3253); So­lar de la Aba­día (Ar­ce 940), Ca­ba - www.las­pe­pas.com.ar

Ma­ria­na Dap­piano: Gu­rru­cha­ga 1755, Ca­ba - www.dap­pia­nos­to­re.com.ar

Mi­la Kar­tei: O'Hig­gins 1665 Piso 1, Dto. F, Ca­ba, www.mi­la­kar­tei.com

Pau­la Cahen D'an­vers: Are­na­les 3360; Ou­let: Agui­rre 875, Ca­ba (Y otras su­cur­sa­les) - www.pau­la­cahen­dan­vers. com.ar

Prü­ne: Abas­to Shop­ping; Al­to Pa­ler­mo Shop­ping y suc. www.pru­ne.com.ar

Sal­man: Ca­be­llo 3928, Ca­ba - www. sal­manb­sas.com

San­tes­te­ban: Ga­le­ría Pro­me­na­de Al­vear, Av. Al­vear 1883, Ca­ba

Sath­ya by Mó­ni­ca So­co­lovsky: Cas­ti­llo 246, Ca­ba, www.sath­ya­net.com.ar

So­fi Mar­ti­ré: Ca­be­llo 3646, Uru­guay 1250, Agui­rre 714, Ca­ba; Die­go Car­man 41, San Isi­dro; Pa­seo Cham­pag­nat, ki­ló­me­tro 54, Pi­lar ; Pa­ra­ná 3745, Mar­tí­nez, Uni­cen­ter Shop­ping; Ri­va­da­via 3152, Ola­va­rría, Ron­deau 471, Nue­va Cór­do­ba, Ciu­dad de Cór­do­ba - www.so­fi­mar­ti­re.com.ar

Ter­ma: https://lo­que­va.com/ter­maen-bafweek-con­cur­so-de-di­se­no­sus­ten­ta­ble/ The Bag Belt: Bor­ges 1692, Ca­ba www.the­bag­belt.com Val­déz: https://www.val­dez.com.ar/ tien­da/

Via Uno: El Sal­va­dor 4635, San­ta Fe 1691, Por­tal Pa­ler­mo: Int. Bull­rich 345 Lo­cal 1021; Ga­le­ría Pa­cí­fi­co: Flo­ri­da 727 Lo­cal 2-13, Ca­ba; Uni­cen­ter: Pa­ra­ná 3745, Mar­tí­nez

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.