Bell Vi­lle vi­vió una jor­na­da a ple­na adre­na­li­na

Mundo D - - POLIDEPORTIVO -

El Ae­ro Club de Bell Vi­lle fue el cen­tro de un nue­vo even­to del Cór­do­ba X. La ac­ti­vi­dad in­clu­yó BMX, air­soft, FMX, ska­te­board, par­kour, pa­les­tra, ca­rro­ve­lis­mo, cheer­lea­ding, te­la, pols­port, drift tri­ke y slac­kli­ne, en­tre otros deportes.

(PREN­SA ACD)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.